ФІЛЬТРИ
  • Фінвідділ Старосалтівської с/р
    (44143050)
  • ГУ ДКСУ в Харкiвськiй областi
    (37874947)
  • *;101;xxxx;;Перерахування iншої субвенцiї мiсцевому бюджету на фiнансування Центру над-ня соц-них посл. зг розп.№275 вiд 29.09.xxxx, дог №1 вiд 29.09.23 (101 xxxx,xxxx,Перерахування iншої субвенцiї мiсцевому бюджету на фiнансування Центру над-ня соц-них послуг зг.розп. №275 вiд 29.09.xxxx,дог. №1 вiд 29.09.xxxx)
  • 13.02.2024
  • 26 688.00 UAH