Статистика порталу
станом на 18.04.2024

Статистика бюджетних зобов’язань

Державний бюджет

Всього *
36.3 млрд. грн.
Поточний рік
36.3 млрд. грн.
Поточний місяць
9.5 млрд. грн.

Місцеві бюджети

Всього *
172.0 млрд. грн.
Поточний рік
172.0 млрд. грн.
Поточний місяць
5.4 млрд. грн.
* з 01.01.2024 року

Тип бюджету:

млрд. грн.

2100 - Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2200 - Використання товарів і послуг

2400 - Обслуговування боргових зобов'язань

2600 - Поточні трансферти

2700 - Соціальне забезпечення

2800 - Інші поточні видатки

3100 - Придбання основного капіталу

3200 - Капітальні трансферти

4100 - Внутрішнє кредитування