Єдиний веб-портал використання публічних коштів

Рух коштів по Єдиному казначейському рахунку*

> 50 млрд
10-50 млрд
5-10 млрд
3-5 млрд
2-3 млрд
< 2 млрд
* на мапі зображена сума трансакцій по використанню коштів з Єдиного казначейського рахунку за період 01-16.01.2020 року

Введіть код за ЄДРПОУ платника та/або одержувача, вкажіть період не більше 92 днів

Найбільші 5 трансакцій за поточний місяць (за даними ДКСУ)

Платник Одержувач Дата Сума
Пенсійний фонд України ГУ Пенсiйного фонду України в м. Києвi 03.01.2020 1 001 760 000.00
Пенсійний фонд України ГУ ПФУ у Днiпропетровськiй областi 03.01.2020 721 220 000.00
Пенсійний фонд України ГУ ПФУ у Донецькiй областi 03.01.2020 709 510 000.00
Пенсійний фонд України ГУ ПФУ в Харкiвськiй областi 03.01.2020 662 810 000.00
Пенсійний фонд України ГУ ПФУ у Львiвськiй областi 03.01.2020 482 110 000.00