Підписано 17.01.2020   перевірити підпис

Звіт

про кількість та обсяги витрат на службові відрядження
за ІV квартал 2019 р.

Одиниця виміру: Гривня
Відрядження
Код рядку
Кількість
Обсяг витрат
1
2
3
4
Службові
010
41.00 4 292.91
у т. ч. закордонні
020