Про портал

ЄДИНИЙ ВЕБПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

Публічна інструкція по роботі з вебпорталом за посиланням: вікі-система.

Spending — це офіційний державний вебпортал з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів. Вебпортал входить до складу платформи відкритих даних у сфері публічних фінансів Є-data.

Вебпортал почав свою роботу 15 вересня 2015 року на виконання Закону України від 11.02.2015 року № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів» та за підтримки волонтерів.

Вебпортал надає доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання державної і комунальної форм власності, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Вебпортал сприяє прозорості системи державних фінансів та процедур бюджетування, задовольняє інтереси та право громадськості на оперативне отримання достовірної інформації, а також підвищує відповідальність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на державному та місцевому рівнях.

На вебпорталі в табличному та графічному вигляді доступні:

 • інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку — оприлюднюються платежі державних і комунальних установ, Пенсійного фонду України та фондів загальнодержавного соціального страхування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 року № 676 Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку».

 • інформація про договори та стан їх виконання — подається та оприлюднюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2018 року № 575 «Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів»:
  • інформація про укладені договори;
  • інформація про укладені додаткові договори до договору;
  • інформація про акти/накладні щодо виконання договору;
  • інформація про сплату штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору.

 • звітність — подається та оприлюднюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2018 року № 575 «Про затвердження Порядку реєстрації суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів, форм та форматів даних для оприлюднення такої інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів»:
  • звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг;
  • звіт про кількість та обсяги витрат на службові відрядження;
  • звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
  • звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
  • звіт про підприємства, установи, організації, що використовують кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду України;
  • звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2);
  • звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1);
  • звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2);
  • звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3);
  • звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4);
  • звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3.1);
  • звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7);
  • звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7.1).

 • зведені показники:
  • кількість та структура оприлюднених документів;
  • кількість та сума оприлюднених трансакцій;
  • розподіл за областями та КОПФГ зареєстрованих на вебпорталі розпорядників та одержувачів бюджетних кошштів;
  • активність відвідувачів вебпорталу.

Усі дані на вебпорталі подані у машиночитному форматі та можуть бути вивантажені через публічне АРІ.

Вебпортал належить Міністерству фінансів України.
Адміністратором вебпорталу є Державна установа «Відкриті публічні фінанси».