Про портал

Є-Data — це офіційний державний інформаційний портал у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету»

Основні законодавчі та нормативні засади для створення проекту:

  • Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»
  • План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році п. 95:  «Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними отримувачами бюджетних коштів..»
  • Коаліційна угода Парламенту VIII скликання п. 2.5.10.: «Запровадження системи «Прозорий бюджет» з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб..

Мета проекту: Створити відкритий ресурс, який забезпечить повну прозорість державних фінансів та задовольнить право громадськості на доступ до інформації.

З 15 вересня 2015 року на порталі оприлюднюються всі трансакції Державної казначейської служби, з листопада на ньому доступна інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів, а у січні інформацію почали розкривати суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Проект Міністерства фінансів України «Є-data» складається з двох основних модулів:

Перший модуль: «SPENDING» через який реалізовано Закон України «Про використання публічних коштів». У вересні 2015 року було створено Офіційний портал публічних фінансів України E-DATA.GOV.UA на якому оприлюднюються:

  • Трансакції казначейства
  • Звітність та договори розпорядників, державних цільових фондів, державних та комунальні підприємств

Завдяки запуску першого модуля проекту Україна піднялася в світовому рейтингу Global Open Data Index на 54 місце з 122 країн світу.

Другий модуль: 11 січня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив концепцію «Прозорого бюджету».

«Прозорий бюджет» - це інтегрована інформаційно-аналітична система, яка є інструментом управління публічними коштами.

Створення системи «Прозорий бюджет» забезпечить:

  • підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
  • зменшення вірогідності зловживань та вчинення корупційних дій на всіх етапах бюджетного процесу;
  • підвищення  міжнародного рейтингу України за Індексом відкритості бюджету;
  • надасть доступ до інформації для громадян про бюджетні процеси та виконання бюджету.

Система «Прозорий бюджет» буде включати в себе усі складові управління публічними коштами. Серед основних можна виділити розділи: державного та місцевого бюджетів, аналітику, системи контролю, розділи оприлюднення інформації для громадськості та розділи, пов’язані з методологією і навчанням.

Головним драйвером успішної реалізації модулю «Прозорий бюджет» - буде система KPI (Key performance indicator / ключові показники ефективності).

Складовою частиною системи «Прозорого бюджету» є відкритий розділ «Бюджет для громадськості» (OPEN BUDGET), який вже у серпні  цього року планується інтегрувати до публічного веб-порталу «Є-data».

До 2018 року планується забезпечити повний функціонал Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», яка своєю чергою торкнеться змін бюджетних процесів Міністерства фінансів, автоматизації систем ДФС та Казначейства, автоматизації систем обліку та звітності на місцевих рівнях.