Підписано 10.07.2019   перевірити підпис

Звіт

про кількість та обсяги витрат на службові відрядження
за ІI квартал 2019 р.

Одиниця виміру: Гривня
Відрядження
Код рядку
Кількість
Обсяг витрат
1
2
3
4
Службові
010
36.00 2 160.00
у т. ч. закордонні
020