Підписано 17.01.2019   перевірити підпис

Звіт

про кількість та обсяги витрат на службові відрядження
за ІV квартал 2018 р.

Одиниця виміру: Гривня
Відрядження
Код рядку
Кількість
Обсяг витрат
1
2
3
4
Службові
010
31.00 4 256.56
у т. ч. закордонні
020