Деталі трансакції
№ ТРАНСАКЦІЇ:
172032649
КОД РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
1
НОМЕР РОЗРАХУНКОВОГО ДОКУМЕНТА:
4645
СКЛАДАННЯ:
10.06.2020
ВАЛЮТУВАННЯ:
11.06.2020
ОПЛАТА:
12.06.2020
ДЖЕРЕЛО ДАНИХ:
ДКСУ
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА:
nsep
Сума
41 022 384.85 UAH
Платник
Мiнiстерство юстицiї України
код ЄДРПОУ:
00015622
Рахунок:
355259005003000177
Банк:
Держказначейська служба України,м.Київ
МФО:
820172
Одержувач
Нацiональний банк України
код ЄДРПОУ:
00032106
Рахунок:
4629011000
Банк:
Національний банк України
МФО:
300001
Призначення платежу:
Перерах.коштiв зг. нак. №910/xxxx/16 вiд 24.12.xxxx госп.судом м.Києва про стягнен. з ТОВ "IНIЦIАТОР-РIЕЛТI".
ДОДАТКОВИЙ РЕКВІЗИТ:    ---