Офіційний портал публічних фінансів України
Рух коштів по єдиному Казначейському рахунку*
> 500 млн.
200 — 300 млн.
400 — 500 млн.
100 — 200 млн.
300 — 400 млн.
< 100 млн.
Докладніше
* на мапі зображена сума трансакцій по використанню коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку.
Пошук за трансакціями
Для пошуку необхідно ввести код ЄДРПОУ платника і/або одержувача та вказати період (не більше 1 місяця)
за період з
по
Найбільші 5 трансакцій за поточний місяць
Платник Одержувач Дата Сума
Пенсійний фонд України
Код: 00035323
ГУ Пенсiйного фонду України в м. Києвi
Код: 22869069
06.06.2016 236 593 130.00
Пенсійний фонд України
Код: 00035323
ГУ ПФУ у Днiпропетровськiй областi
Код: 21910427
17.06.2016 190 968 450.00
Пенсійний фонд України
Код: 00035323
ГУ ПФУ у Днiпропетровськiй областi
Код: 21910427
10.06.2016 177 573 290.00
Пенсійний фонд України
Код: 00035323
ГУ ПФУ у Донецькiй областi
Код: 13486010
10.06.2016 176 675 580.00
Пенсійний фонд України
Код: 00035323
ГУ ПФУ у Донецькiй областi
Код: 13486010
17.06.2016 159 243 770.00
Про портал

Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом «Про відкритість використання публічних коштів».

Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним, що надає можливість задоволення публічного інтересу щодо процесів контролю, утворення, розподілу та використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Статистика та Показники
Інформація про розмір, кількість, пропорції, зміни в часі показників та характеристик використання публічних коштів. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів, грошових надходжень, доходів та фондів у процесі фінансово-господарської діяльності. Дослідження процесу формування, розподілу, перерозподілу та використання публічних коштів з метою визначення масштабів мобілізації фінансових ресурсів та ефективності їх використання у фінансовому секторі.
Використання Публічних Коштів
Оприлюднення інформації згідно з Законом «Про відкритість використання публічних коштів», який визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Прозорий Бюджет
Інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет» є інструментом забезпечення прозорості та публічності державних фінансів і державних послуг шляхом стандартизації вимог до публічної звітності для забезпечення порівнянності результатів діяльності органів державної влади (органів місцевого самоврядування), державних установ і розміщення публічної інформації на зовнішніх інформаційних ресурсах, що забезпечить інформування громадськості про хід складання та виконання бюджетів та підвищення ефективності діяльності органів державної влади у частині забезпечення потреб громадян і суспільства при виконанні державних функцій та наданні державних послуг, підвищення їхньої доступності та якості, для формування механізмів суспільного контролю результатів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.
Глосарій
Список понять, термінологічний словник - який пояснює визначення нових понять, використання термінів щоб зменшити ймовірність неправильного розуміння. Цей глосарій ставить на меті охопити основні терміни, які використовуються на єдиному веб-порталі.